Kết quả xổ số
T.6
Gia Lai
GL
Ninh Thuận
NT
G8 49 85
7 918 944
G6 1276
9150
6634
7645
3186
7665
G5 7428 9666
G4 84799
94280
30903
20498
30962
68066
84480
07103
03153
14615
42156
89090
84038
23769
G3 67246
26537
31912
01308
G2 34697 07403
G1 08184 36863
ĐB 091819 565488
Loto xổ số miền trung
Gia Lai
0 3
1 9 8
2 8
3 7 4
4 6 9
5 0
6 2 6
7 6
8 4 0 0
9 7 9 8
Ninh Thuận
0 3 8 3
1 2 5
2
3 8
4 5 4
5 3 6
6 3 9 6 5
7
8 8 6 5
9 0
Lấy kết quả xổ số Gia Lai soạn:XSGL gửi 8177.
Lấy kết quả xổ số Ninh Thuận soạn:XSNT gửi 8177.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86