Kết quả xổ số
T.6
Bình Dương
BD
Vĩnh Long
VL
Trà Vinh
TV
G8 56 93 17
7 017 897 965
G6 1050
4525
7021
0867
4843
4484
5649
3727
0923
G5 2284 1549 3629
G4 99813
96569
98884
84668
56964
35991
54687
53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167
19380
18167
18767
17891
29756
50983
28900
G3 18304
58641
50740
02940
23742
79439
G2 80304 80986 59331
G1 78395 19924 61980
ĐB 358187 479128 664733
Loto xổ số miền nam
Bình Dương
0 4 4
1 3 7
2 5 1
3
4 1
5 0 6
6 9 8 4
7
8 7 4 7 4
9 5 1
Vĩnh Long
0
1
2 8 4
3 0 2
4 0 0 7 9 3
5 7
6 4 7 7
7
8 6 4
9 5 7 3
Trà Vinh
0 0
1 7
2 9 7 3
3 3 1 9
4 2 9
5 6
6 7 7 5
7
8 0 0 3
9 1
Lấy kết quả xổ số Bình Dương soạn:XSBD gửi 8177.
Lấy kết quả xổ số Vĩnh Long soạn:XSVL gửi 8177.
Lấy kết quả xổ số Trà Vinh soạn:XSTV gửi 8177.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86