xs

Xổ số Max 4Đ - KQXS Điện toán

Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5927
7897
5060
2251
1727
6543
927
27
SL giải
14
17
72
143
855
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
2251 1727 5060
D E G
6543 7897 5927
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6696
1087
5706
2727
6818
5908
696
96
SL giải
12
11
79
31
580
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
1087 2727 5706
D E G
6818 5908 6696
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
7410
3977
3851
5334
8386
5983
410
10
SL giải
1
32
25
69
941
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
5334 8386 7410
D E G
3851 5983 3977
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9557
9788
9237
3215
4283
3524
557
57
SL giải
5
15
32
93
845
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
9237 3215 9788
D E G
4283 3524 9557
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9066
2975
2140
9007
4033
9146
066
66
SL giải
7
10
11
105
964
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
9007 4033 9066
D E G
2140 2975 9146
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6911
9507
9518
8864
8176
5126
911
11
SL giải
6
16
35
238
1.118
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
6911 9507 9518
D E G
8864 8176 5126
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
0229
2149
3466
4457
4679
3570
229
29
SL giải
9
26
24
126
915
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
4457 4679 0229
D E G
2149 3466 3570
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
5611
0189
9498
0808
6378
4984
611
11
SL giải
7
16
17
86
1.724
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
9498 0808 5611
D E G
6378 4984 0189
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6940
4391
0676
3283
5316
6706
940
40
SL giải
3
27
9
82
589
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
0676 3283 5316
D E G
6940 4391 6706
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86