xs

Xổ số Max 4Đ - KQXS Điện toán

Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
4099
8490
5514
7227
4832
7053
099
99
SL giải
5
19
36
64
847
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
7227 8490 4832
D E G
4099 5514 7053
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6008
1133
0965
3774
9536
0805
008
08
SL giải
5
23
28
53
1.067
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
0965 3774 1133
D E G
9536 0805 6008
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
1403
7296
5667
6789
2064
9666
403
03
SL giải
17
31
42
70
819
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
6789 5667 1403
D E G
2064 7296 9666
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9716
4099
1304
4593
1339
0725
716
16
SL giải
5
37
54
52
697
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
4099 4593 1339
D E G
9716 0725 1304
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9738
1698
6618
9844
5957
9404
738
38
SL giải
6
10
9
200
1.864
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
9738 9844 5957
D E G
9404 6618 1698
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
6870
1604
3081
2786
4728
6301
870
70
SL giải
14
10
82
51
748
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
3081 2786 6870
D E G
1604 4728 6301
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
9818
5986
0209
1597
5179
7119
818
18
SL giải
13
27
37
93
947
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
0209 5986 9818
D E G
1597 5179 7119
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
8386
1822
3840
4302
8948
5677
386
86
SL giải
9
24
20
157
967
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
4302 8386 8948
D E G
1822 3840 5677
Giải
G1
G2
G3
KK1
KK2
Dãy số trúng thưởng
1797
7308
5964
8231
6901
2086
797
97
SL giải
11
11
31
71
847
Giá trị
15tr
6.5tr
3tr
1tr
100N
A B C
8231 6901 7308
D E G
1797 5964 2086
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86