THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 3
Đầu 1 3 Đuôi 1 3
Đầu 2 2 Đuôi 2 1
Đầu 3 6 Đuôi 3 6
Đầu 4 3 Đuôi 4 2
Đầu 5 1 Đuôi 5 3
Đầu 6 6 Đuôi 6 2
Đầu 7 3 Đuôi 7 5
Đầu 8 4 Đuôi 8 2
Đầu 9 0 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 25/07/2017
Tổng 1 3 05/08/2017
Tổng 2 3 12/08/2017
Tổng 3 5 19/08/2017
Tổng 4 3 23/08/2017
Tổng 5 1 07/08/2017
Tổng 6 3 18/08/2017
Tổng 7 4 14/08/2017
Tổng 8 4 22/08/2017
Tổng 9 3 21/08/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (68)23/08/2017
Tổng chẵn lẻ 12 (81)21/08/2017
Tổng lẻ lẻ 4 (12)11/08/2017
Tổng lẻ chẵn 4 (12)11/08/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86