THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 4
Đầu 1 0 Đuôi 1 5
Đầu 2 5 Đuôi 2 2
Đầu 3 4 Đuôi 3 1
Đầu 4 3 Đuôi 4 3
Đầu 5 2 Đuôi 5 3
Đầu 6 5 Đuôi 6 4
Đầu 7 5 Đuôi 7 3
Đầu 8 3 Đuôi 8 1
Đầu 9 2 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 12/06/2017
Tổng 1 1 09/06/2017
Tổng 2 3 06/06/2017
Tổng 3 6 18/06/2017
Tổng 4 1 30/05/2017
Tổng 5 5 23/06/2017
Tổng 6 2 20/06/2017
Tổng 7 2 13/06/2017
Tổng 8 4 17/06/2017
Tổng 9 3 21/06/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (24)19/06/2017
Tổng chẵn lẻ 10 (23)23/06/2017
Tổng lẻ lẻ 7 (78)22/06/2017
Tổng lẻ chẵn 7 (78)22/06/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86