CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

TP: Nhập số:
Thống kê giải Đặc biệt
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần
Thống kê lo
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần

Thống kê hai số cuối(Lo) bất kỳ miền bắc

Thống kê Giải ĐB về nhiều nhất
TK 30 ngày 21(2 lần) 44(2 lần) 55(2 lần) 69(2 lần) 09(1)lần 20(1 lần) 23(1 lần) 24(1 lần)
TK 60 ngày 21(3 lần) 55(3 lần) 76(3 lần) 80(3 lần) 36(2 lần) 39(2 lần) 44(2 lần) 49(2 lần)
TK 120 ngày 07(4)lần 23(4 lần) 08(3)lần 21(3 lần) 24(3 lần) 36(3 lần) 49(3 lần) 55(3 lần)
TK 365 ngày 98(9 lần) 70(8 lần) 87(8 lần) 91(8 lần) 09(7)lần 07(6)lần 08(6)lần 21(6 lần)
Thống kê Lo về nhiều nhất
TK 30 ngày 93(17 lần) 54(14 lần) 21(13 lần) 38(13 lần) 06(12)lần 15(12 lần) 25(12 lần)
TK 60 ngày 93(27 lần) 38(26 lần) 50(25 lần) 21(24 lần) 32(24 lần) 76(24 lần) 83(24 lần)
TK 120 ngày 38(52 lần) 10(44 lần) 19(43 lần) 41(43 lần) 81(42 lần) 87(42 lần) 11(41 lần)
TK 365 ngày 87(119 lần) 62(116 lần) 19(115 lần) 33(115 lần) 27(112 lần) 12(111 lần) 23(111 lần)
Thống kê Lo về ít nhất
TK 30 ngày 24(2 lần) 26(2 lần) 60(3 lần) 99(3 lần) 03(4)lần 13(4 lần) 19(4 lần)
TK 60 ngày 60(7 lần) 68(8 lần) 56(9 lần) 13(10 lần) 40(10 lần) 47(10 lần) 03(11)lần
TK 120 ngày 13(20 lần) 56(21 lần) 68(23 lần) 90(23 lần) 59(24 lần) 64(24 lần) 28(26 lần)
TK 365 ngày 64(75 lần) 24(80 lần) 63(81 lần) 86(82 lần) 97(82 lần) 56(83 lần) 59(84 lần)
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86