CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

TP: Nhập số:
Thống kê giải Đặc biệt
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần
Thống kê lo
Ngày về gần nhất
TK 10 ngày Lần
TK 30 ngày Lần
TK 60 ngày Lần
TK 120 ngày Lần
TK 365 ngày Lần

Thống kê hai số cuối(Lo) bất kỳ miền bắc

Thống kê Giải ĐB về nhiều nhất
TK 30 ngày 33(2 lần) 07(1)lần 08(1)lần 09(1)lần 12(1 lần) 13(1 lần) 16(1 lần) 23(1 lần)
TK 60 ngày 12(3 lần) 33(3 lần) 66(3 lần) 81(3 lần) 09(2)lần 16(2 lần) 31(2 lần) 37(2 lần)
TK 120 ngày 21(4 lần) 39(4 lần) 66(4 lần) 80(4 lần) 81(4 lần) 09(3)lần 12(3 lần) 31(3 lần)
TK 365 ngày 49(8 lần) 66(8 lần) 81(8 lần) 98(8 lần) 07(7)lần 08(7)lần 09(7)lần 16(7 lần)
Thống kê Lo về nhiều nhất
TK 30 ngày 54(16 lần) 83(15 lần) 31(14 lần) 10(13 lần) 30(13 lần) 47(13 lần) 56(13 lần)
TK 60 ngày 54(26 lần) 60(26 lần) 81(25 lần) 19(23 lần) 31(23 lần) 68(23 lần) 70(23 lần)
TK 120 ngày 93(49 lần) 81(46 lần) 83(45 lần) 10(43 lần) 54(43 lần) 66(42 lần) 70(42 lần)
TK 365 ngày 19(127 lần) 10(117 lần) 66(115 lần) 38(114 lần) 44(111 lần) 46(111 lần) 81(111 lần)
Thống kê Lo về ít nhất
TK 30 ngày 62(1 lần) 13(3 lần) 55(3 lần) 71(3 lần) 91(3 lần) 06(4)lần 32(4 lần)
TK 60 ngày 02(8)lần 05(8)lần 71(8 lần) 13(9 lần) 25(9 lần) 50(9 lần) 62(9 lần)
TK 120 ngày 13(18 lần) 33(21 lần) 40(23 lần) 97(23 lần) 05(24)lần 51(24 lần) 55(24 lần)
TK 365 ngày 13(76 lần) 24(81 lần) 86(81 lần) 97(81 lần) 51(82 lần) 64(82 lần) 69(82 lần)
Lịch kết quả
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Chọn số:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một số từ 00 đến 99:
Ví dụ: 86